Hjem / Politik, stat & kommune / Skal robotter til at betale skat?
Menneskehånd og robothånd.
Når robotter fjerner skattebetalere, bliver de selv et interessant skatteobjekt.

Skal robotter til at betale skat?

Alle mennesker i den udviklede del af verden betaler indkomstskat. Men når robotterne overtager jobsene, skal de så ikke også beskattes? Den tankegang advarer en fremtrædende tænketank imod.

Ifølge den ofte citerede tænketank Information Technology and Innovation Foundation (ITIF) føler politikere sig i stigende grad fristede til at beskatte robotter. Logikken er, at robotterne tager menneskejobs, så derfor skal de betale skat ligesom lønmodtagere for at kompensere for skattetabet.

I en ny rapport advarer ITIF mod denne tankegang, for beskatning vil blot føre til, at produktivitetsvæksten falder, ligesom lønninger og bruttonationalprodukter bliver reduceret.

Robert Atkinson, der er ITIF-præsident og forfatter til rapporten, siger ifølge Robotics and Automation News:

“Vi skal øge produktiviteten for at øge lønningerne og stimulere den økonomiske vækst. Den vigtigste måde at gøre dette på er at tilskynde til indførelse af nye maskiner og udstyr.”

“At beskatte nyt udstyr som robotter vil reducere incitamentet for virksomhederne til at foretage sådanne investeringer.”

Bygger på forkerte argumenter

Ifølge rapporten bygger ideen om at lægge særlig beskatning på robotter på to forkerte argumenter:

Det første argument er, at regeringer skal beskatte robotter, fordi automatisering vil føre til færre arbejdspladser, hvilket reducerer statens skatteindtægter og øger de sociale udgifter. Men ifølge ITIF viser historien og videnskabelig litteratur, at robotter og automatisering generelt ikke reducerer den samlede beskæftigelse. Staten vil stadig være i stand til at beskatte indtægter fra arbejde.

Det andet argument er, at automatisering har reduceret arbejdskraftens andel af landenes samlede indkomst til gunst for kapital, og derfor bør robotter beskattes for at kompensere for den lavere arbejdsrelaterede indkomst. Hertil siger ITIF, at automatisering ikke er årsag til øget indkomstulighed, og at det i stedet er de øgede boligomkostninger, der er årsag til arbejdslønnens reducerede andel i nationalindkomster generelt.

“Teknologiske fremskridt har altid været forstyrrende, men arbejdsmarkederne har også altid tilpasset sig,” siger ITIF’s præsident Robert Atkinson og opfordrer til, at man ikke stopper udviklingen ved at beskatte den ekstra hårdt.

“Politikere bør ikke vende ryggen til fremskridtet på grund af den aktuelle teknopanik-bølge.”

Tilføj en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort. Markerede felter skal udfyldes *

*

200-125   300-075   210-260   210-060   300-115   100-105   300-101   400-101   300-320   300-070   300-206   200-310   300-135   300-208   810-403   400-050   640-916   642-997   300-209   400-201   200-355   352-001