Hjem / Robotordbog

Robotordbog

Nye tider skaber nye ord. Her kan du slå de nye begreber op i Danmarks eneste ordbog om digitalisering, automatisering og robotisering. Ordbogen skrives af redaktionen på Rbot.dk, og den vil hurtigt blive udvidet i den kommende tid.

Ordbogen er under udvikling – du kan også bidrage til den. 

Hvis du har forslag til begreber, du ønsker forklaret, eller kommentarer til Rbot.dk’d definitioner, så skriv til Rbot.dk på redaktionen@rbot.dk – skriv ”Ordbog” i emnelinjen.

A B C DH IK LM N R S

A

AI
Se kunstig intelligens.

API
Software, der fungerer som kommunikationsled mellem to andre stykker software eller applikationer, der ikke nødvendigvis benytter samme kodesprog, standard eller styresystem. Det kan for eksempel være at “oversætte” indtastede data fra en formular og indsætte dem i en kalender. Forkortelsen står for Application Programming Interface.

Automatisering
I forbindelse med moderne industriproduktion (se Industri 4.0) betegner automatisering ofte en integration af maskiner eller processer i en produktion, således at produktionen bliver selvstyrende og kan regulere sig selv uden menneskelig indgriben.

Autonom bil
Se Selvkørende bil.

B

Big data
Store mængder data, der typisk er lagret i en eller flere databaser, hvortil der er en eller anden form for samlet adgang. Disse data kan undersøges, ordnes og analyseres med henblik på at blive udnyttet i for eksempel videnskabelig eller forretningsmæssig sammenhæng. Når eksempelvis Google målretter reklamer til individuelle web-brugere, og når onlineshops på samme måde målretter visning af produkter, sker det på baggrund af big data-håndtering.

Biometrisk robot
Robottype, der er inspireret af dyrs fysiske egenskaber, og hvor man har forsøgt at eftergøre egenskaberne til overvågning, skræmmeformål og skadedyrsbekæmpelse eller til at lette samarbejdet mellem dyr og mennesker.

C

Chatbot
En automatiseret, web-baseret chatfunktion, hvor en “robot”, dvs. en specialudviklet software, svarer skriftligt på skrevne spørgsmål fra eksempelvis kunder.

Cobot
En Cobot kaldes også en co-bot, en kollaborativ robot eller en samarbejdende robot. Det er en robot, som arbejder tæt sammen med mennesker i samme arbejdsområde – modsat traditionelle industrirobotter, der arbejder for sig selv. Cobot bruges også om transportrobotter, som skaber forbindelse mellem robotter og/eller mennesker og andre maskiner.

D

Digital assistent
Humanoid robot eller anden digitalt baseret fysisk enhed med menneskelige egenskaber (for eksempel evnen til at svare på spørgsmål), der fungerer som hjælper for mennesker i privat eller arbejdsmæssig sammenhæng. Kan også bruges om virtuelle assistenter som Google Assistant. Digitale assistenter bygger på AI-baserede algoritmer.

Digitalisering
Flere og flere processer og enheder i vores hjem og på vores arbejdspladser er baseret på eller styret af digitale processer. De er blevet digitaliseret. Digital teknologi er grundlaget for den moderne computere, der fungerer ved hjælp dualiteten slukket/tændt eller 0 og 1. Digitaliseringen er sket i takt med at denne computerteknologi er blevet mere effektiv, mere “intelligent” og fylder mindre. Se også Internet of Things.

G

Google Assistant
En virtuel assistent til mobiltelefoner og andre smarte enheder (hovedtelefoner, skærme, højttalere mv.). Man kommunikerer med Google Assistant primært gennem tale. Assistenten kan både forstå tale og selv tale eller svare, da den bygger på kunstig intelligens. I praksis er den både det talte svar på¨Googles søgemaskine og en hjælper, der i nær fremtid skal kunne eksempelvis foretage telefonopkald og gennemføre bestillinger for brugeren. Amazon og Apple har udviklet assistenter af samme type, Alexa og Siri.

H

Humanoid robot
Robot med menneskeligt udseende og nogle menneskelige egenskaber. Den humanoide robot har typisk et hoved, en krop, to arme og to ben. Nogle humanoide robotter består kun af dele af den menneskelige krop, for eksempel fra livet og op. Andre humanoide robotter har et ansigt med øjne, mund og næse. Funktionerne varierer. Nogle humanoide robotter kan gå, bruge armene eller tale. De mere avancerede kan se objekter i omgivelserne, udføre huslige opgaver, forcere kuperet terræn, spille bold osv.

I

Industri 4.0
Industriproduktionen har gennemløbet en række perioder. I en af definitionerne på de industrielle perioder er vi nået til den fjerde periode i rækken: Industri 4.0. Her integreres den digitale og den fysiske verden. Derved kan en industriel produktionsproces automatiseres i en grad, så den kan overvåge og styre sig selv efter retningslinjer – samt levere sensorbaserede data om alle processer i en mere eller mindre integreret form.

Industrial internet of things
Forkortet IIoT. En udvidelse af begrebet Internet of things. I IIoT er “tingene” enheder eller processer i en industriel produktionskæde, eksempelvis en del af en maskine eller en sensor.

Internet of things
Betegner fysiske enheder (der ikke er traditionelle computere eller mobile enheder), som kan kobles på internettet. Kan også betegne selve netværket og alle de fysiske enheder på det. Flere og flere “ting” i vores omgivelser udstyres med eksempelvis sensorer eller modtagere, så de kan registrere og videresende data eller fjernstyres via internet. Forkortes IoT og kaldes på dansk også tingenes internet.

K

Kognitiv automation
Også kaldet kognitiv automatisering. En særlig form for kunstig intelligens, som skaber information, løsningsforslag eller vurderinger ved at arbejde inden for felterne naturligt sprog (NLP), billedanalyse, mønstergenkendelse og kontekstanalyse.

Kollaborativ robot
Se Cobot.

Kunstig intelligens
Maskiner, computere eller robotter, der ved at efterligne menneskelig intelligens selvstændigt kan læse opgaver eller problemer, betegnes ofte som kunstigt intelligente. Der er dog ingen fast definition på begrebet. Kunstig intelligens forkortes AI efter engelsk Artificial Intelligence.

L

Lidar
Afstandsmålinger ved hjælp af laserpulser. Lyspulserne refleksion kan bruges til at beregne afstand til genstande eller levende væsner i omgivelserne. Selvkørende biler er ofte udstyret Lidar-udstyr.

M

Maskinlæring
Computere eller maskiner, som kan lære af deres erfaringer, så de bliver mere effektive eller undgår at begå fejl, benytter sig af maskinlæring. Der er ikke nogen fast definition på begrebet, som ofte er synonymt med maskinintelligens og kunstig intelligens.

Maskintelligens
En anden betegnelse for kunstig intelligens. Bruges også synonymt med maskinlæring.

N

NLP
Forkortelsen står for Natural language processing, naturlig sprogbehandling. Det er en særlig gren inden for kunstig intelligens, som gør det muligt for computere at forstå, fortolke og skabe menneskeligt sprog.

O

OPC UA
En åben standard for kommunikation mellem enheder i en Industri 4.0-produktionsproces. Forkortelsen står for Open Platform Communications Unified Architecture. Standarden vedligeholdes og administreres af OPC Foundation og har tilslutning fra førende udviklere af industrielle maskiner og udstyr, it og IIoT.

R

Robotisering
Et samlet begreb for den tendens, at flere og flere funktioner automatiseres og digitaliseres. Kan også betegne den voksende anvendelse af robotter i industrien, på kontorer og i private hjem, herunder brugen af humanoide robotter.

Robotklyngen
Udtrykket bruges ofte om de mange robotvirksomheder i og omkring Odense. Der er tale om cirka 100 virksomheder. På Region Syddanmarks hjemmeside Odense Robotics får du et overblik over de fleste af Robotklyngens virksomheder.

RPA
En forkortelse for Robotic Process Automation. Begrebet betegner software (eller “softwarerobotter”), der automatiserer administrative opgaver på tværs af systemer. Softwaren kan effektivisere arbejdet og kan eliminere eller reducere behovet for menneskelig arbejdskraft. RPA kan bedst inddrages forbindelse med administrative opgaver, som er tidskrævende og har hyppige gentagelser.

S

Selvkørende bil
En bil, der i større eller mindre grad kan køre uden fører bag rattet. Den amerikanske organisation National Highway Traffic Administration har delt selvkørende køretøjer op i fem niveauer. På niveau 1 er der kun støttefunktioner som automatisk kontrol, på niveau 2 er bilen delvis selvkørende med for eksempel automatisk katastrofeopbremsning, på niveau 3 kan bilføreren slippe rattet under bestemte forhold, på niveau 4 er bilen næsten selvkørende og kan vikle sig ud af faretruende situationer, og på niveau 5 er bilen fuldstændig selvkørende.

Softwarealgoritme
En applikation eller softwarekode, der udløser en bestemt handling eller et bestemt output ud fra et bestemt input.  For eksempel: Hvis a sker, så gør B, men hvis b sker så gør C.

200-125   300-075   210-260   210-060   300-115   100-105   300-101   400-101   300-320   300-070   300-206   200-310   300-135   300-208   810-403   400-050   640-916   642-997   300-209   400-201   200-355   352-001