Hjem / Sundhed & sygdom / Minitema/Sundhed: Mobil robot revolutionerer distributionen på hospital
Optimus kører rundt på Køge Sygehus.
Formålet med investeringen i den første mobile robot på Universitetshospitalet Sjælland er blandt andet at vænne organisationen til mobile robotter. I spidsen for pilotprojektet er Lillian Hansen, projektleder på Universitetshospitalet Region Sjælland.

Minitema/Sundhed: Mobil robot revolutionerer distributionen på hospital

Robotteknologien stormer nu ind i sundhedssektoren. Det sætter vi i tre dage fokus på i et minitema. Den første artikel handler om erfaringen med mobile robotter på Sjællands Universitetshospital i Køge, hvor fem sygehusafsnit får daglige, førerløse leverancer fra hospitalets sterilcentral.

Optimus. Sådan omtaler personalet på Sjællands Universitetshospital i Køge den MiR100-robot, som siden juni 2018 har automatiseret – ja, nærmest revolutioneret – den interne transport af sterile forbrugsvarer på hospitalet. Den nye teknologi har hurtigt vundet indpas på hospitalet, fordi Optimus forbedrer servicen, minimerer lagerplads, sparer skridt og forebygger mangelsituationer. Robotten tilbagelægger mere end 10 kilometer om ugen.

Sygehus i Køge.

Hospitalet i Køge skal forvandles til et supersygehus – med stort, internt transportbehov.

“Jeg er virkelig overrasket over, hvor hurtigt både personale og patienter har vænnet sig til Optimus. De omtaler robotten som en kollega, og “han” er på få uger blevet “en del af inventaret”. Det er sigende for den måde, vi mennesker lynhurtigt tager ny teknologi til os som en naturlig del af hverdagen. Med MiR’s teknologi frigør vi serviceassistenter fra logistikopgaver til ”varmere opgaver” som patientpleje. Vi har allerede høstet forbavsende store gevinster ved at introducere denne førerløse teknologi,” siger Johnny Petersen, driftschef for Sjællands Universitetshospital.
Johnny Petersen er også en del af programledelsen i byggeorganisationen, som leder udvidelsen af det eksisterende hospital i Køge.

I løbet af få år skal universitetshospitalet forvandles til et såkaldt supersygehus med et tredoblet bygningsareal.

Robotteknologi er en del af supersygehusets fremtid. Og her faldt valget til et pilotprojekt med mobile robotter på odensevirksomheden Mobile Industrial Robots’ løsning, fordi man gik efter gennemprøvet robotteknologi.

“Det er MiR, der er længst fremme med en logistikløsning til vores sektor. Deres robotter er i drift på andre sygehuse, og de ser ud til at kunne indfri vores behov. En stor fordel er, at MiR-robotter er bygget til at forcere præcis samme adgangsveje som mennesker, så vi ikke behøver at ændre på vores eksisterende bygninger. MiR-robotter kan tage elevatoren, køre på gangene side om side med personale og patienter, navigere uden om forhindringer og selv åbne dørene,” forklarer Johnny Petersen.

Startede med at involvere personalet

Hospitalsledelsen har tidligt i implementeringsprocessen involveret personalet. Ifølge hospitalet blev alle serviceassistenter inviteret til oplæg i hospitalets auditorium, hvor initiativet høstede bifald fra netop den faggruppe, som hidtil har haft den fysisk belastende transportopgave.

Optimus kører rundt på Køge Sygehus.

Oven på MiR-robotten er der placeret et topmodul fra tilbehørsproducenten Roeq samt en rullevogn med hospitalsudstyr.

Før Optimus kom til Køge, skulle serviceassistenterne sørge for ugentlige leverancer af engangsudstyr til afdelingerne. Den manuelle arbejdsgang indebar tunge løft og krævende vrid i kroppen. Nu er det robotten, som dagligt kører ud med sterile engangsartikler og sikrer, at afdelingerne ikke løber tør for varer.

“Tungt, ensidigt og gentaget arbejde skal løses ad teknologiens vej. Derfor er jeg glad for, at vores samarbejde med MiR og integratoren Flextek har vist, at vi kan skabe store arbejdsmiljømæssige gevinster ved at automatisere den fysisk opslidende transport,” siger Johnny Petersen.

Robotteknologi skaber en ændring i de hidtidige opgaver. Derfor kræver det, at man reorganiserer og redefinerer jobbeskrivelserne for at få maksimal værdi.

“Det her rykker ved den måde, vi tidligere har arbejdet på. Rationalerne er der uden tvivl, og vi har sat en positiv automationsbølge i gang. Vi frigør både personaleressourcer brugt på transport og kostbare kvadratmeter brugt på depoter. Samtidig kan vi forbedre hele flowet og minimere spildtid og ventetid med hyppigere, målrettede leverancer,” konstaterer Johnny Petersen.

Sådan fungerer robotten

Forhandleren af MiR-robotten, Flextek, har stået for den tekniske implementering af den samlede løsning.

Robottem på sygehuset betsår af fire dele. Nederst er der MiR100-robotten med en løfteevne på 100 kilo. På robottens platform er der monteret et topmodul fra tilbehørsproducenten Roeq. En rullevogn (cart) kan klikkes på topmodulet, når robotten kører ind under det. Og øverst på rullevognen er der monteret et skab, som Sterilcentralen forsegler med strips.

På Sterilcentralen pakker personalet engangsudstyr og sterile instrumenter på vogne. De mobile robotter cirkulerer derefter mellem Sterilcentralen og 10 stoppesteder på hospitalet.
Ude på afdelingerne tømmer serviceassistenter vognene.

Opgaven med at gøre robottransporterne klar ligger i hænderne på blandt andre Anne Rosenberg Petersen, social- og sundhedsassistent på Sterilcentralen, der sørger for at plastre, kanyler, infusionssæt og meget andet bliver leveret til tiden.

“Så snart jeg har pakket varerne i skabet, kan jeg med få klik på en tablet sende dem af sted på robotten ud til afdelingerne med de bestilte engangsartikler. Samtidig får jeg også automatisk det brugte udstyr og de tømte vogne leveret tilbage fra afdelingerne. Jeg synes, det er rigtigt spændende, at vi kan bruge en robot til det,” fortæller Anne Rosenberg Petersen.

Generelt har personalet på sygehuset set mulighederne i de mobile robotter og har løbende givet nyttige indspark til en smidig og sikker drift. Eksempelvis er Optimus blevet programmet til høfligt at advare patienter og personale om, at den er på vej, før den lydløst kører gennem automatiske døre eller ud af elevatoren. Desuden er der blevet monteret skilte på fronten, som angiver robottens aktuelle destination for de forbipasserende.

Optimus kører rundt på Køge Sygehus

Når sosu-assistent Anne Rosenberg Petersen har pakket de bestilte varer i skabet, kan hun med få klik på en tablet sende dem af sted på robotten ud til afdelingerne.

Projektleder på Sjællands Universitetshospital Lillian Hansen er tovholder på pilotprojektet med den mobile robot. Formålet med investeringen i den første mobile robot var at blive klogere på mulighederne i teknologien.

“Vi står på en brændende platform, hvor vi både skal optimere den nuværende logistik her på hospitalet, samtidig med at vi skal designe en logistikløsning til det fremtidige hospital,” siger Lillian Hansen og tilføjer:

“Der er en tryghed i, at teknologien kommer fra en dansk producent og bliver installeret af en dansk integrator. Flextek har været nærværende og dygtige til at bygge og finjustere en fleksibel løsning til robotten, så vi let kan vælge at sætte andet udstyr på toppen af robotten. Erfaringerne med den første mobile robot fra MiR har faktisk givet os flere ideer til automatisering af andre transportopgaver på hospitalet,” påpeger Lillian Hansen.

Udstyrspakker til operationer

Et af de brugsscenarier, som Sjællands Universitetshospital ser på, er transport af skræddersyede udstyrspakker til hver enkelt, planlagt operation. Det kommer for alvor til at være nyttigt, når antallet af operationsstuer firedobles.

Pilotprojektet har vist, at hospitalet kan programmere operationsplanerne ind i MiR-robottens dagsprogram og sikre leverancer af det rette udstyr til tiden.

Automatiseret leverance af medicin fra hospitalsapotek og laboratorier er endnu en oplagt arbejdsopgave for mobile robotter på et supersygehus.

Når hospitalet er omdannet til et supersygehus, er det udvidet med 130.000 kvadratmeter. Det når op på i alt 190.000 kvadratmeter, så transportafstandene kan gå hen og blive betydelig længere end i dag. Derfor giver det nuværende pilotprojekt med de mobile robotter fra MiR værdifulde erfaringer.

Tilføj en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort. Markerede felter skal udfyldes *

*

200-125   300-075   210-260   210-060   300-115   100-105   300-101   400-101   300-320   300-070   300-206   200-310   300-135   300-208   810-403   400-050   640-916   642-997   300-209   400-201   200-355   352-001