Hjem / Kultur & samfund / Fredagskronik: 10 arbejdsopgaver som slider unødigt på dine folk
Fabrik med robotter.
Produktionen bliver mere økonomisk og arbejdsmiljøet bedre med robotteknologi.

Fredagskronik: 10 arbejdsopgaver som slider unødigt på dine folk

Robotter og smarte automatiseringsløsninger på arbejdspladsen kan forbedre sikkerheden og giver et bedre arbejdsmiljø med færre arbejdsulykker, mindre nedslidning og mere varierende arbejdsopgaver til medarbejderne. Hvorfor? Det forklarer Jan Bisgaard Sørensen, adm. dir. i automationsvirksomheden Bila.

Slut med skadestuebesøg med klemte fingre eller tæer. Slut med langtidssygemeldinger med rygskader efter gentagne tunge manuelle løft. Slut med monotont, ubehageligt og snavset arbejde. I en lang række brancher har robotter og automatisering af de belastende arbejdsopgaver gjort danske arbejdspladser mere sikre ved at overtage arbejdsopgaver i farlige og usunde miljøer. Det giver gladere medarbejdere – og er samtidig godt for virksomhedernes økonomi.

Der er i hvert fald 10 steder, hvor robotter og smarte automationsløsninger kan medvirke til at skabe et bedre arbejdsmiljø:

  1. Løft og manuel håndtering af paller (slitage af ryg).
  2. Vrid i håndled ved skruemontage (slitage af håndled).
  3. Limning eller fugning med epoxy eller andre giftige substanser (slitage samt risiko for forgiftning).
  4. Ubekvemme arbejdsstillinger (slitage og skæve vrid i ryg).
  5. Svejsning på svært tilgængelige steder (skæve vrid i ryg).
  6. Gentagne monotone bevægelser og mikrobevægelser (belastning af skuldre, albuer og håndled – samt psykisk belastning).
  7. Kørsel med stablere på ujævne gulve (slitage af knæ).
  8. Manuel slibning og polering, fx med rystepudser (vibrationer og støv).
  9. Arbejde i støvede og snavsede omgivelser (åndedrætsproblemer og allergi).
  10. Truckkørsel med dårlig sigt (risiko for påkørsler).

Der er masser af gode, aktuelle eksempler fra danske virksomheder på, at robotteknologi forbedrer miljøet.

Ingen tunge paller

Hos Tulips detailpakkeri i Herning håndterer medarbejderne op til seks tons paller om dagen. Tidligere blev disse paller løftet med håndkraft. De skulle tippes manuelt ned fra stakke på op til 12-13 paller, og det var fysisk hårdt for medarbejderne. Nu klarer et fuldautomatisk pallemagasin fra Palomat alle de tunge løft, og systemet håndterer alle paller i gulvhøjde. Medarbejderne er glade for den nye hjælper, som har givet færre ømme rygge og målbart mindre sygefravær blandt medarbejderne.

Førerløse trucks

Stakke af isolationsmateriale på op til 6 meters højde blev tidligere transporteret rundt af bemandede trucks hos Rockwool i Vamdrup. Hos Arla i Rødkærsbro var det tårnhøje ostelæs, som truckførerne kørte rundt med. Hos begge virksomheder gav det nogle udfordringer, da truckførerne af gode grunde ikke kunne se henover læssene. Nu har fuldautomatiske førerløse trucks, de såkaldte AGV’er, overtaget transporten af både isoleringsbats og ost. Det har styrket sikkerheden, for de selvkørende er udstyret med alverdens følere og scannere, så de altid kan opdage og undvige forhindringer uanset, hvor højt læs de har med.

AGV’erne har dermed erstattet de trucks, som medarbejderne tidligere stod på, mens de kørte rundt med varerne. Disse trucks påvirkede nemlig ofte medarbejderne uhensigtsmæssigt, for eksempel ved at enkelte medarbejdere fik ondt i knæene, når de kørte hen over ujævnheder i gulvet.

Robotter ordner skruerne

Der bliver skruet millioner af skruer i hver eneste dag på utallige danske virksomheder i alt fra elektronik til loftstrapper. Når de skrues i med håndkraft, sker der utallige vrid i medarbejdernes håndled, og på sigt giver det belastning og nedslidning. Derfor har mange uddelegeret montagearbejdet til de fleksible robotarme fra Universal Robots, og en af de mest solgte applikationer er netop til skrueopgaver. Faktisk bliver en god del af robotarmenes egne omkring 400 skruer monteret af robotarme på montagelinjerne på Fyn.

Jan Bisgaard Sørensen blandt robotterne i sin virksomhed Bila.

Jan Bisgaard Sørensen blandt robotterne i sin virksomhed Bila.

Andre applikationer til robotarmene kan lave limning, fugning eller andet præcisionsarbejde, som kan være meget fysisk belastende, fordi det skal være meget nøjagtigt. Derudover behøver medarbejderne heller ikke opholde sig tæt på potentielt giftige stoffer som epoxy, der kan være giftige ved udslip, når robotterne tager slæbet.

En meget populær applikation til UR’s robotarme kan overtage slibning og polering af emner. Det er et arbejde, der, når det udføres manuelt, er meget belastende, da det både støver og giver mange vibrationer, der påvirker hænder og arme.

Utallige arbejdsopgaver i industrien, hvor man traditionelt har haft udfordringer med arbejdsmiljøet, kan gøres langt sundere i samarbejde med moderne teknologi. Og hvor medarbejderne for få år siden ofte var yderst skeptiske over for automatiseringsløsninger, er de for alvor ved at få øjnene op for, hvordan de kan forbedre arbejdsmiljøet og gøre arbejdspladsen til et rarere sted at være.

Fjerner det ensformige

Teknologi kan også gøre det sundere for vores sind at være på arbejde. De opgaver, som robotter kan overtage, er ofte de opgaver, som medarbejderne betragter som de mest kedelige og ensformige.

Det er også de hårde fysiske opgaver, og i takt med at mange af disse monotone opgaver forsvinder fra arbejdspladserne, får medarbejderne en mere varieret og tilfredsstillende arbejdsdag.

Nemmere at tiltrække arbejdskraft

I en tid, hvor mange virksomheder har vanskeligt ved at rekruttere medarbejdere til produktionen, kan indførelse af robotter gøre det nemmere at tiltrække medarbejdere, samtidig med at fastholde og skabe nye arbejdspladser. Virksomhederne bliver mere attraktive, idet de kan tilbyde mere spændende arbejdsopgaver specielt til de unge, der måske har en tendens til at fravælge det hårde fysiske arbejde i industrien.

Alt i alt kan robotter og automationsanlæg tilføre arbejdspladserne mange bløde værdier: Glade medarbejdere, færre sygedage, færre arbejdsulykker og nemmere planlægning er alt sammen gode argumenter – og så gør det jo heller ikke noget, at der også kan være en betydelig økonomisk gevinst for virksomheden ved at automatisere produktionen.

Tilføj en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort. Markerede felter skal udfyldes *

*

200-125   300-075   210-260   210-060   300-115   100-105   300-101   400-101   300-320   300-070   300-206   200-310   300-135   300-208   810-403   400-050   640-916   642-997   300-209   400-201   200-355   352-001