Hjem / Politik, stat & kommune / Digitaliseringen ændrer danskernes tillid til det offentlige
Mand kommunikerer digitalt med det offentlige.
De fleste danskere har kun kontakt til stat og kommune gennem en computer eller mobiltelefon.

Digitaliseringen ændrer danskernes tillid til det offentlige

Hvad betyder det for danskerne, at kontakten til det offentlige bliver mere og mere digital? Christian Østergaard Madsen fra Forskningscenter for Offentlig IT ved IT-Universitetet opfordrer til større politisk interesse for konsekvenserne af digitaliseringen – for tilliden er på spil.

Kontakten mellem danskerne og det offentlige er ikke længere fysisk, men overvejende digital. Ifølge en ny forskningsartikel af Christian Østergaard Madsen, adjunkt på ITU, samt tre af hans nordiske kolleger, har dette vidtrækkende konsekvenser.

Med smartphonen kan kontakten til det offentlige foregå hvor som helst – i bussen, hjemme i sofaen eller midt på Rådhuspladsen. Ligesom andre aspekter af digitaliseringen kan det have både fordele og ulemper, fortæller han ifølge IT-Universitetets hjemmeside.

”I nogle tilfælde kan det være en fordel – man sparer tid ved ikke at skulle bevæge sig ned til et offentligt kontor, og det skal ikke nødvendigvis klares i kontortiden. I andre tilfælde kan det være problematisk i den forstand, at du ikke i samme grad har mulighed for at få forklaret den afgørelse, der bliver truffet”, siger Christian Østergaard Madsen.

Borgeren bliver sagsbehandler

Med digitaliseringen følger også nye roller for både borgeren og offentlige myndigheder. I nogle tilfælde er borgeren blevet sin egen sagsbehandler, fortæller Christian Østergaard Madsen.

”Når der sker noget i dit liv, er det dig, der skal finde ud af, hvad du skal gøre – om du er berettiget til ydelser, om der er noget, du skal informere myndighederne om, og om tingene skal gøres i en bestemt rækkefølge. Der stilles helt nye krav til os borgere, som nu selv skal finde rundt i systemerne,” siger han.

Et eksempel er, at nyskilte i dag selv via en selvbetjeningsløsning skal finde ud af, om de er berettiget til en forsørgerydelse for enlige. Det kræver ikke kun it-færdigheder, men i ligeså høj grad en forståelse af det offentliges terminologi og administrative processer, pointerer Christian Østergaard Madsen. Den viden er det ikke en selvfølge, at man besidder.

Borgerne opmuntres til digital selvbehandling

Også sagsbehandlernes rolle har forandret sig med digitaliseringen. I stedet for primært at skulle behandle borgernes sager, er deres rolle i dag ofte at opmuntre borgerne til at benytte selvbetjeningsløsninger og træne dem i at bruge dem.

I visse tilfælde er sagsbehandlerne helt blevet erstattet af maskiner. Det gælder for eksempel vurderingen af, hvorvidt en borger har ret til at modtage børne- og ungeydelse. I dag er reglerne og systemerne ændret på en sådan måde, at det for de fleste foregår helt automatisk. Tidligere var det en sagsbehandler, der traf afgørelsen, og vedkommende havde et vist fortolkningsrum, der gav plads til individuelle vurderinger.

De mange forandringer og ubesvarede spørgsmål om følgerne af digitaliseringen får Christian Østergaard Madsen til at efterlyse et større politisk fokus på digitaliseringen – og ikke mindst en forståelse af, at det har konsekvenser at flytte borgerkontakten over på en skærm.

”Helt grundlæggende savner jeg en debat om betydningen af, at mødet mellem borger og det offentlige bliver digitalt – inklusive de etiske konsekvenser. Hvad betyder det for tilliden til det offentlige, hvis der ikke længere er et ansigt på? Hvordan påvirker det vores retsfølelse, hvis man ikke oplever at få en forklaring på en afgørelse, eller hvis man har svært ved at forstå en afgørelse? Nogle gange kan det være vanskeligt at finde ud af, hvor man skal henvende sig for at komme til at tale med et menneske, der kan give en forklaring,” siger han.

Han nævner problemerne med manglende manuel kontrol hos SKAT og den nylige sag om snyd med digitale vælgererklæringer som andre eksempler på, at digitaliseringen kan rykke ved danskernes forhold til det offentlige.

Tilliden til systemet er på spil

”Vi er det land i verden med den allerstørste institutionelle og sociale tillid. Forskningen tyder på at det skyldes en velfungerende offentlig sektor, høj gennemsigtighed og lav korruption. Men vi risikerer, at digitaliseringen går ind og påvirker tilliden til systemet”, siger Christian Østergaard Madsen.

”Derfor kunne det være interessant at høre politikerne fortælle om, hvad de egentlig vil med digitaliseringen. Man hører kun, at digitalisering er et middel til effektivisering og vækst. Det kan den bestemt også bidrage til, men er det det eneste vi vil opnå?” spørger han ifølge ITU.dk.

Tilføj en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort. Markerede felter skal udfyldes *

*

200-125   300-075   210-260   210-060   300-115   100-105   300-101   400-101   300-320   300-070   300-206   200-310   300-135   300-208   810-403   400-050   640-916   642-997   300-209   400-201   200-355   352-001